« terug naar vorige pagina

Gedragsregels

Gedragsregels binnen  huisartsenpraktijk Biesheuvel

U bent van harte welkom bij huisartsenpraktijk Biesheuvel. Onze medewerkers zetten zich in om uw medische hulpvraag correct te behandelen. Wij verwachten van u dat u onze hulpverleners daarvoor de kans geeft, door ze rustig en respectvol te woord te staan en geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten. Dit geldt voor contact per telefoon, voor huisbezoek en ook als u de praktijk voor een consult bezoekt.

Onze medewerkers zijn verplicht zich te houden aan de regelgeving die gesteld is aan het leveren van zorg, waardoor we niet altijd volledig aan uw wensen kunnen voldoen.

Gedragsregels binnen de huisartsenpraktijk
Deze gedragsregels zijn opgesteld om aan te geven hoe we hier met elkaar omgaan en hoe we een prettige en veilige omgeving met elkaar scheppen. Met het aanwezig zijn in de huisartsenpraktijk, gaat u akkoord met deze gedragsregels.

 1. We accepteren elkaar met onze verschillen.
 2. We gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.
 3. We geven elkaar gepaste ruimte i.v.m. privacy.
 4. spoedgevallen gaan voor, graag uw begrip.
 5. Onze assistentes zijn deskundig en discreet, behandel hen met respect.
 6. Roken in en om het pand is verboden.
 7. We houden ons aan de wet wat betreft discriminatie en (seksuele) intimidatie.
 8. Dreigend en grof taalgebruik kan worden opgevat als intimiderend gedrag.
 9. We tolereren geen enkele vorm van agressie of geweld.
  Hiervan wordt melding gemaakt bij de politie. 
 10. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over (het functioneren van) een medewerker, hier kunt u een melding van maken. Dit kan rechtstreeks bij de medewerker, of bij de huisarts of door het invullen van een klachtenformulier op de website. Er treedt een klachtenprocedure in werking, waarover u als patiënt altijd geïnformeerd wordt.
 11. Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.

Consequenties

Houdt u zich niet aan onze gedragsregels? Dan spreken we u aan op uw gedrag en kunnen we u een officiële waarschuwing geven. Mocht dat niet werken en houdt u zich stelselmatig niet aan onze gedragsregels gaan we over tot het eenzijdig verbreken van de behandelrelatie conform de KNMG richtlijn (we schrijven u uit). U bent dan niet langer patiënt van ons en we verlenen geen zorg meer.