assistente.biesheuvel@ezorg.nl
Contact : 0255 511 085 (bij spoed, toets 1)

Vakantie / afwezigheid

Vakantie

  • 16-17-18 september
  • 6 november

 info over waarneming is te beluisteren via de automatische antwoordmachine, bel hiervoor ons praktijknummer.